Open huis

 

Nadat het natuurvriendenhuis op zaterdag 23 september 2006 officieel in gebruik was genomen, hield Banjaert de dag erna ‘open huis’ om alle belangstellenden in de gelegenheid te stellen de per 15 juli 2006 nieuw opgeleverde accommodatie met eigen ogen te bekijken (en te bewonderen).

Voorbereiding

Al vroeg waren de vrijwilligers, die zouden assisteren tijdens de open dag, in de weer om alles in gereedheid te brengen voor de gasten. Dat betekende onder andere het opbouwen van partytenten, de poffertjeskraam bedrijfsklaar maken, het inrichten van terrassen en zalen, assisteren bij het plaatsen van het springkussen en wat verder nog moest gebeuren. Te veel om op te noemen. Door de goede organisatie en voldoende vrijwilligers verliep alles vlot en was het meeste werk klaar voordat de eerste belangstellenden (natuurvrienden zijn ‘vroege vogels’) kwamen. Nu maar hopen dat er ook belangstelling zou zijn voor het ‘open huis’. Aan het weer zou het niet liggen, want dat was prachtig. En ook niet aan de openingscommissie, want die had er alles aan gedaan om ruchtbaarheid te geven aan het ‘open huis’ van Banjaert. Onder meer via krantenberichten en een mededeling via Radio Noord-Holland.

Na veel passen en meten zat het frame van de partytent toch in elkaar De eerste poffertjes ..... Totaal werden er ruim 250 porties gebakken Koffie voor alle gasten. Totaal werden 2000 koppen geschonken Een echte natuurvriend komt, als de afstand niet te ver is, natuurlijk op de fiets Gezellige drukte bij de hoofdingang van Banjaert
Veel belangstelling

Nou, de openingscommissie kon aan het eind van de dag tevreden terugkijken, want het aantal bezoekers was boven verwachting.
Natuurlijk wilden alle bezoekers een rondleiding door het huis. Daar kwamen ze tenslotte voor. Door de grote toeloop leidde dit af en toe zelfs tot files in de gangen van Banjaert. Ook de (gratis) koffievoorziening en de (bijna gratis) poffertjesbakkers konden de vraag nauwelijks aan. Maar door de grote inzet van de openingscommissie en de (extra) vrijwilligers kwamen de meeste belangstellenden toch aan hun trekken. Door het leuke programma bleven veel bezoekers de hele dag. De openingscommissie had er voor gezorgd dat er voor iedere leeftijdsgroep wat te beleven viel. Zo was er voor de jeugd een springkussen. Er traden muziekgezelschappen op, de bezoekers konden een natuurrondleiding over het Banjaertterrein volgen, tangodansers gaven een demonstratie en de Nederlandse Reddingsmaatschappij had een uitgebreide stand.
Binnen konden de bezoekers nog de diverse hobbystands van groepen uit Heiloo, uit Castricum en van Banjaert bewonderen.

Het springkussen voorzag in een grote behoefte De dag werd geopend met muziek Een mooie demonstratie tangodansen Voorlichtingsstand van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) Belangstellenden krijgen uitleg over een boeiende hobby

Wat ook vooral in de smaak viel was het twee maal optreden van het gezelschap ‘Scrik der Zee’. Wat zij lieten zien en horen was (bijna) professioneel. Zij hadden dan ook geen gebrek aan publiek. Meeslepend vertelden en zongen zij hun verhaal over het (moeilijke) leven van de bemanning op een schip van de VOC.

Niet voor niets

Nadat de laatste gast was vertrokken werd de ‘schatkist’ geteld. De openingscommissie had er rekening mee gehouden dat er belangstellenden zouden zijn die wilden bijdragen in de kosten van de open dag. Ook konden de vrijwilligers toen eindelijk even uitpuffen op het terras. Voorzitter Piet Hos had gelijk toen hij memoreerde dat de organisatie van de ‘open dag’ van Banjaert veel werk met zich mee had gebracht, maar dat alle moeite niet voor niets was geweest: naar schatting hadden tussen de 1500 en 2000 mensen de open dag bezocht.

Het gezelschap 'Scrik der Zee' trok terecht veel belangstelling Voor het gewone klootjesvolk was het niet zo leuk om op een VOC-schip te varen Zullen we de gevaren van de barre tocht overleven ? Een schatkist open je niet zomaar ... De vrijwilligers rusten uit na een vermoeiende, maar fantastisch leuke dag
Tenslotte

De open dag was het einde van een heel drukke periode voor de beheercommissie van Banjaert, de voor de nieuwbouw van Banjaert in het leven geroepen commissies, betaalde krachten en vrijwilligers, enz. Maar de afsluiting van het nieuwbouwproject betekent niet dat iedereen nu op z’n lauweren kan gaan rusten. De exploitatie van het huis, het onderhoud van huis en terreinen, het behandelen van de aanmeldingen van gasten en het indelen van huis- en terreinwachten gaan onverminderd door.
Pluspunt van het open huis was, dat zes paren zich bereid hebben verklaard om te gaan huiswachten. Een welkome aanvulling voor het huiswachtenbestand. Want aan goede huiswachten heeft Banjaert nooit te veel!