Geschiedenis Banjaert

Tachtig  jaar in Wijk aan Zee

Ruim 80 jaar zitten de Natuurvrienden al in Wijk aan Zee. Dat is bijna een heel mensenleven! En net als in een mensenleven kende het Natuurvriendenwerk z’n ups en downs, z’n successen, maar ook perioden met problemen. Het zit echter in de aard van de natuurvrienden om te overleven. Iets onverzettelijks. Daarin schuilt waarschijnlijk het succes.
Een bijzonder kenmerk van natuurvriendenhuizen is, dat ze vanaf de start tot heden allemaal worden beheerd en geëxploiteerd door vrijwilligers.
Al omstreeks 1970 werd er aan getwijfeld ‘of er door de veranderende maatschappij in de toekomst nog voldoende vrijwilligers zouden zijn voor bestuur en exploitatie van de huizen’. Feit is dat tot nu toe bij alle natuurvriendenhuizen steeds weer lukt om nieuwe vrijwilligers te werven en de zaak draaiende te houden! Soms met kunst en vliegwerk, maar lukken deed en doet het iedere keer weer. Het natuurvriendenwerk leeft nog steeds.

Verhalen over Banjaert
De volgende verhalen zullen u een indruk geven hoe het natuurvriendenwerk bij nvh Banjaert functioneerde en nog steeds functioneert. De lange adem, die er voor nodig is geweest om 80 jaar lang een natuurvriendenhuis te runnen. En het vele werk, dat moest worden verricht om de huizen steeds weer aantrekkelijk en bewoonbaar te houden, de inspanningen van het bestuur bij de bouw van de nieuwe Banjaert, de officiële opening en het daarna volgende ‘open huis’.
Tenslotte vindt u ook nog een beschrijving van een brandweeroefening, vlak na de openstelling van de nieuwe Banjaert. Want het feit, dat het huis door vrijwilligers wordt gerund, wil niet zeggen dat er een loopje wordt genomen met de veiligheid. Alle brandweerlieden van Beverwijk hebben een speciale oefening rond Banjaert gehad. Daarnaast staat Banjaert regelmatig op de lijst van te oefenen gebouwen.