Nieuwbouw Banjaert

 

Inleiding

2005: Een laatste blik op onze oude trouwe Banjaert, die in ruim 65 jaar gastvrij onderdak verleende aan meer dan 650.000 overnachtersAl sinds de jaren negentig van de vorige eeuw werd gesproken over renovatie van natuurvriendenhuis Banjaert. Een andere optie was de accomodatie helemaal nieuw te bouwen. Het oude gebouw voldeed wat betreft comfort al lange tijd niet meer aan de minimale eisen die men omstreeks het jaar 2000 aan een natuurvriendenhuis mocht stellen. Maar andere natuurvriendenhuizen hadden een nóg hogere urgentie om te worden opgeknapt of gerenoveerd. Daarbij was van groot belang dat de financiële middelen van het NIVON beperkt waren.
Uiteindelijk kwam in 2005 ook Banjaert aan de beurt. De eerste vraag die daarbij aan de orde kwam: renovatie of nieuwbouw ?
De bouwkundige staat van het slaapgebouw, het huiswachtenverblijf en de centrale keuken van Banjaert was dusdanig dat men het er snel over eens was dat renovatie niet zinvol zou zijn. Over de grote zaal is langer gesproken. Maar uiteindelijk moest ook deze mooie zaal er aan geloven en kwam er groen licht om in 2005 een volledig nieuw natuurvriendenhuis te bouwen.

Maart 2005 – Presentatie ontwerp nieuwe Banjaert

5 Maart 2005: Architect Carree vertelt hoe nieuwe Banjaert er uit zal gaan zienMaart 2005: Maquette van nieuwe BanjaertOp 5 maart 2005 was er een bijeenkomst voor huiswachten en geïnteresseerden, waarbij architect Carree een presentatie gaf over het nieuwe ontwerp van Banjaert. De belangstelling was zo enorm dat de grote zaal van oude Banjaert bijna te klein was.
Architect Carree vertelde enthousiast hoe men tot het huidige ontwerp was gekomen. Hij memoreerde dat tot het laatst was geprobeerd de oude zaal in het ontwerp te handhaven. Maar dat de bouwkundige staat toch te slecht was en handhaving van de oude zaal een goed ontwerp voor het nieuwe huis in de weg stond. Tenslotte beantwoordde de architect nog tal van vragen uit de zaal.

September 2005 – Uitruimen

5 September:Heel veel vrijwilligers kwamen helpen uitruimen6 September: De koelkast blijft bewaard en gaat overwinteren in de zeecontainer7 September: De dekens gaan naar het Leger des HeilsTot en met Zondag 4 September 2005 verleende onze oude vertrouwde Banjaert nog gastvrij onderdak aan haar gasten. Al op Maandag 5 september begon een groep van zo’n 25 vrijwilligers met het uitruimen van Banjaert. Dat uitruimen was goed georganiseerd. Vooraf was een bijeenkomst geweest waarin leden van de beheercommissie de aanpak bespraken en de taken verdeelden. De beheercommissie had daarvoor al veel werk verricht. Na een grondige inventarisatie had zij precies op papier gezet welke zaken men wilde bewaren, welke artikelen naar andere organisaties zouden gaan en wat direct naar de vuilcontainer kon. Door het goede weer en de grote werklust van de vrijwilligers was de hele klus in 3 dagen geklaard.

September 2005 – Voorbereidend werk

September: Omdat de nieuwe Banjaert wat grotere maten had, moest de waterleiding voor de camping worden omgelegdSeptember: Het afpalen van het bouwterrein, om zo stukken terrein met bijzondere planten te beschermenVoordat aannemer Tervoort uit Egmond met de nieuwbouw kon beginnen, moesten de vrijwilligers eerst een aantal voorbereidende werkzaamheden verrichten. Bij de ingang van Banjaert stond een boom, die zo ver over het toegangspad was gegroeid, dat de bouwkraan er last van zou hebben. Dit betekende dat de boom flink werd aangepakt. Ook verplaatsten de vrijwilligers de waterleiding naar de camping, omdat het nieuwe gebouw wat grotere afmetingen had dan het oude. Om de stukken terrein met bijzondere planten plaatsten de vrijwilligers een draadhek. Natuurvrienden zijn zuinig met de natuur !

Oktober 2005 – Sloop oude Banjaert

6 Oktober: Na twee dagen slopen vordert het werk al aardigVanaf de sluitingsdatum 8 september kwamen er regelmatig nieuwsgierige kijkers die met eigen ogen wilden zien of er al voortgang was te bespeuren. Maar bijna een maand lang gebeurde er eigenlijk heel weinig. Wel waren de dakpannen vrij snel verwijderd en was de dorpsjeugd alvast op eigen wijze met de sloop begonnen. Pas op 4 oktober startte de werkelijke afbraak van de oude Banjaert. Op die datum begon een grote dragline met het slopen van de slaapkamertjes. Dat slopen ging zeer systematisch en vakkundig. Steen, hout, koper, ijzer en restafval werden nauwkeurig van elkaar gescheiden en in aparte containers gedeponeerd (voor hergebruik). Zo natuurvriendelijk mogelijk dus. Dat spreekt ons aan.

20 Oktober: het asbest is verwijderd en nu is de keuken aan de beurt24 Oktober 2005: Het laatste stukje van de grote zaal gaat platDe sloop van Banjaert en het bouwrijp maken van het terrein zou ruim anderhalve week in beslag nemen. Maar ….. men had verzuimd om het in het gebouw aanwezige asbest tijdig te verwijderen. Dus werd de sloop door de overheid stilgelegd tot ‘maanmannetjes’ het asbest hadden verwijderd en de zaak na controle weer werd vrijgegeven. Pas op 18 oktober ging de sloop verder. Op 21 oktober stond alleen de grote zaal nog overeind. Op maandag 24 oktober ging ook die plat en kon worden begonnen aan het bouwrijp maken van het terrein. Het bouwrijp maken van de grond werd eind oktober afgerond, waarna aannemer Tervoort kon starten met de fundering.

November 2005 – Leggen van de fundering

10 November: Werk aan de fundering. Door de goede ondergrond is heien niet nodigNa de sloop startte aannemer Tervoort direct met het leggen van de fundering voor de nieuwe Banjaert. Hiervoor moest eerst een ondiepe bouwput voor de fundering worden gegraven. Van het overtollige zand werd een nieuw duin (op de plaats van de schommel) opgeworpen.
Door de stevige ondergrond (dik zandpakket) was heien overbodig. De fundering kon daarom zo op de geëgaliseerde ondergrond worden geplaatst. Daardoor ging het maken van de fundering verrassend snel. Meter na meter zetten de bouwvakkers de planken van de funderingsmal met paaltjes in de grond. Het grootste deel van het betonijzer was al geprefabriceerd. Maar door de ronde vorm van de grote zaal moesten de betonvlechters nog heel wat betonijzer met de hand in gevlechten.

19 November: De fundering is gestort en de metselaars zijn al bezig met het metselen van de ondergrond voor de vloerplatenAl op 11 november was het eerste deel van de fundering gereed en op 12 november volgestort met beton. Voor de betonstort kwam een mobiele kraan om alle funderingsdelen snel van betonmortel te voorzien. Onderhand werd al hard gewerkt aan het tweede deel van de fundering. Op 18 november volgde de betonstort van dit laatste deel en was de basis voor de nieuwe Banjaert gelegd.
Op dat moment waren de metselaars al bezig met het metselen van de ondergrond voor de volgende fase: de vloer voor de begane grond.

Eind November, begin December – Plaatsen sanitairte leidingen en vloerplaten begane grond

1 December: Een flink deel van de sanitaire leidenigen is al gelegdNa het leggen van de fundering kwamen de loodgieters aan bod. Meter na meter legden zij de sanitaire leidingen. Daarbij moesten ze strikt volgens de tekening werken, want anders zouden de leidingen niet stroken met de uitsparingen in de grondplaten en de uiteindelijke indeling van het sanitair.
Totaal ging er zo’n 450 meter sanitaire leiding in, met talloze bochten, verloopstukken, T-stukken in alle maten, enzovoort. De loodgieters (klopt die naam nog?) zetten alle leidingen goed vast, want na het leggen van de vloerplaten van de begane grond kon niemand er meer bij. Dus moest het in één keer goed. Ook de gasleiding met z’n aftakkingen in de keuken werd niet vergeten.

6 December: De vloerplaten worden ingehesenIn één dag heeft al de helft van de vloerplaten z'n bestemming gevondenNadat de loodgieters hun werk hadden afgerond, verscheen de grote mobiele kraan weer en kwamen er grote vrachtwagens met vloerdelen aan. Het rijden naar de losplaats was voor de vrachtwagens een heel gedoe. Eerst achteruit de nauwe ingang van de Banjaert inmanouvreren, draaien op het parkeerterrein en vervolgens achteruit het toegangspad naar de hoofdingang op, precies tussen de bielzen door. De vrachtwagen had een eigen voorziening om de zware platen af te laden. Vervolgens pikte de grote kraan ze op en hees ze naar de plek, waar twee mensen de vloerplaat precies op de juiste plek plaatsten. Door de vorm van het gebouw en de vele sanitaire doorvoeringen waren er veel aparte vloerdelen bij. De uitvoerder lette goed op dat deze delen op de juiste plaats belandden.

8 December: Vullen van de kieren tussen de vloerplaten8 December: Op maat slijpen van de vloerplatenTijdens het inhijsen van de vloerdelen waren ook de loodgieters weer druk in de weer om de sanitaire leidingen aan de vloerdelen op te hangen en de opstaande stukken van de leidingen te monteren. De laatste handeling aan de vloer was het afdichten van de kieren tussen de platen, die daarna werden volgestort met beton. Daar waar de vloerplaten iets uitstaken (bij de ronde en schuine delen) kwamen vaklieden met grote steenzaagmachines om de vloer precies op maat te zagen. Resultaat was een vloer die gereed was voor de volgende fase: het metselen van de binnen- en tussenmuren.

Midden December 2005 – Metselen van de binnen- en tussenmuren begane grond

14 December: De vloer is gereed, de metselprofielen geplaatst. De opbouw van de begane grond kan beginnen !14 December: Het metselen van de 'kim', de basis voor het verdere metselwerkHiernaast een overzichtsfoto van de begane grond op 14 december 2005. De vloerdelen waren geplaatst en de kieren tussen de vloerplaten met cement volgestort. Ook het meeste leidingwerk was tot zover gereed. Een solide basis om verder op te bouwen!
Op de foto kunt u zien dat timmerlieden al bezig zijn geweest met het precies waterpas zetten van houten metselprofielen. Deze profielen zijn noodzakelijk voor het richten van de muren. Op de foto ziet u ook al de stalen kolommen voor de grote zaal.
Het plaatsen van de stenen binnen- en buitenmuren ging snel en accuraat. Eerst werd overal, waar een stenen muur zou komen, een ‘kim’ gemetseld (foto rechtsboven). Deze kim bestond uit blokken steen met dezelfde dikte als die van de muur. De kim werd precies waterpas op de voerplaten gemetseld en vormde zo de basis voor de eigenlijke muur. De muren van de nieuwe Banjaert, bestaande uit geprefabriceerde betonblokken, werden met een speciale cementlijm eenvoudig op elkaar gelijmd (zie de foto linksonder). De muurblokken werden per pallet aangevoerd. Op elke pallet stond aangegeven welke blokken er op stonden. Zo konden de metselaars aan de hand van de bouwtekeningen precies aan de hijskraanmachinist doorgeven waar hij de blokken moest plaatsen. Aan de hand van deze tekeningen gingen de metselaars vervolgens aan de slag.

19 December: Het metselwerk is in volle gang: met behulp van een mobiele kraan worden de muurblokken geplaatstOverzichtsfoto van 22 December. Een groot deel van het metselwerk is al klaarOmdat de meeste blokken zwaar waren (de standaardblokken wegen zo’n 200 kg per stuk), gebruikten de metselaars voor het plaatsen van de blokken een kleine mobiele hijskraan.
Als niet-deskundige verbaas je je wel over de snelheid van deze fase van de bouw. Op de meest linkse foto van 14 december 2005 ziet u dat alleen de metselprofielen nog maar waren geplaatst en er net was gestart met het metselen van de kim. Op de meest rechtse foto van 22 december ziet u dat het metselwerk van de begane grond – uitgevoerd door twee man – al ver was gevorderd. Alleen de muren van een klein aantal kamers en het verblijf van de terreinwacht waren nog niet klaar. Maar dat restant kwam nog vóór het einde van het jaar af.
Volgens de planning zou de bouwer dan op 12 januari 2006 kunnen starten met het plaatsen van de vloerdelen voor de bovenverdieping.

Januari 2006: Plaatsen van de vloerplaten bovenverdieping

9 Januari 2006: Het metselwerk van de begane grond is klaar en de stutten voor ondersteuning wachten op het plaatsen van de vloerplatenVóór het einde van het jaar 2005 was het metselwerk van de begane grond gereed. Daarom kon de aannemer na het Kerstverlof meteen starten met de volgende fase: het leggen van de betonnen vloerplaten voor de bovenverdieping.
Voordat men deze kon leggen, plaatsten de bouwvakkers eerst stutten om de relatief dunne betonplaten tijdelijk te ondersteunen. Op de overzichtsfoto links kunt u zien hoeveel stutten er wel nodig waren.
Op de vloerplaten werd na het aanbrengen van het nodige betonijzer later nog 15 cm beton gestort. Na uitharding van het beton bereikte de aldus samengestelde vloer z’n ware sterkte, kon men de stutten verwijderen en verder bouwen.

12 Januari 2006: Hier gaat de vloerplaat met de uitsparing voor het trapgat (midden in het gebouw) naar z'n bestemmingEven wat betonijzer op maat slijpenWoensdag 12 januari 2006 was het zover. Het was 1 graad Celcius boven nul en echt waterkoud. Eigenlijk geen weer om buiten te zijn. Maar het hijsen van de vloerplaten voor de verdieping ging gewoon door.
Om 13.00 uur was al meer dan de helft van het gebouw bedekt met de platen. Van een echte vloer kon je nog niet spreken want uit elke betonplaat stak betonijzer.

Deze manier van bouwen lijkt een beetje op een hele grote legodoos.
Elk blok, plaat of ander voorwerp heeft z’n eigen functie of bestemming en sluit (in de meeste gevallen ) naadloos aan op z’n omgeving.
Om dit te bereiken, is van iedere onderdeel een nauwkeurige productietekening gemaakt, zodat de blokken, platen, enz. van te voren op maat gefabriceerd kunnen worden. Later worden ze dan op de bouwplaats in elkaar gezet.

Tweede helft Januari 2006 – Opbouw van de bovenverdieping

Toestand op 16 Januari. De dakplaten zijn gelegd en nu zijn de bouwvakkers bezig met het leidingwerkNa het plaatsen van de vloerplaten konden de bouwvakkers starten met de verdere ontwikkeling van de vloer van de bovenverdieping.
Eerst legden zij de sanitaire leidingen en de electriciteitsbuizen tussen het betonijzer. Ook de luchtkokers kregen hun plaats.
Vervolgens kwam het betonijzer aan de beurt, waarna de vloer werd voltooid door het storten van een laag beton. Door het betonijzer en de laag beton kreeg de vloer z’n gewenste sterkte.
En daarop kon men dan weer verder bouwen.

23 Januari: een wirwar van electrische leidingen, allemaal volgens tekening geplaatstDe foto hiernaast maakten wij op maandag 23 januari 2006.
Hier ziet u hoe alle electriciteitsbuizen volgens tekening en schema door elkaar worden gevlochten. En elke leiding de juiste plek. En dit geldt ook voor de sanitaire leidingen en de luchtkokers. Straks worden ze ingegoten in het beton en kun je er niet meer bij. Daarom moet het meteen goed.
Terwijl de bouwvakkers boven aan de vloer werkten, waren anderen al beneden bezig met het plaatsen van beugels voor de raamkozijnen.

Eind Januari 2006: Bovenverdieping en raamkozijnen

26 Januari: Als je niet boven niet verder kunt, werk je beneden30 januari: De temperatuur was hoog genoeg om het beton voor de eerste verdieping te stortenQua planning was het mogelijk geweest om de vloer van de bovenverdieping te storten in de laatste week van Januari. Alle noodzakelijke leidingen waren al geplaatst. Maar de lage dag- en nachttemperatuur gooide roet in het eten (of in het beton?).
Het andere werk ging – waar mogelijk – gewoon door. Het isolatiemateriaal lag klaar om te worden verwerkt. Op de foto links ziet u hoe de timmerlieden hard werken aan het plaatsen van de kozijnen. Op deze manier gaat er geen kostbare tijd verloren.

Overzichtsfoto van 2 februari. In drie dagen is het gebouw weer 'gegroeid'Op maandag 30 januari 2006 was de (nacht)temperatuur zodanig dat het beton voor de bovenverdieping kon worden gestort. Op de foto hierboven ziet u het resultaat. Een vlakke, lege vloer, waarop je een paar dagen later verder kunt werken.
De foto links maakten wij op donderdag 2 februari. Hierop ziet u dat de metselprofielen op de bovenverdieping al waren geplaatst. Tevens hadden de metselaars de meeste stenen van de kim (de rechte ondergrond voor het plaatsen van de geprefabriceerde muurblokken) al gemetseld.
Ook het merendeel van de raamkozijnen van de benedenverdieping was al geplaatst.

Februari / Maart 2006: Het gebouw krijgt vorm

7 Februari: De meeste 'binnenmuren' zijn geplaatst9 Februari: Metselaars onverstoorbaar bezig met het metselen van de buitenmuurOp de foto’s links ziet u hoe de bouw vorderde in de periode van 5 tot 21 februari 2006.
In deze periode plaatsten de metselaars de binnenmuren van de bovenverdieping. Ook was een andere groep metselaars druk bezig met het metselen van de buitenmuren van de benedenverdieping.
Het was fantastisch om een gebouw in zo’n korte tijd te zien groeien. Vooral het metselen van de binnenmuren gaf spectaculaire veranderingen te zien. In één week ontstond door de bouwwijze met geprefabriceerde muurblokken een hele verdieping !
Beneden ging het metselen van de buitenmuren onverstoorbaar door. De metselaars begonnen met de Oostmuur. Voor het metselen van de hogere delen van de muur gebruikten ze een steiger.

Begin Maart: De dakplaten zijn geplaatst9 Maart: Er werken op dat moment veel mensen tegelijk aan BanjaertOp de foto links van 2 maart ziet u dat de stalen profielen voor het dak aan de Westkant van Banjaert inmiddels waren geplaatst.
De overzichtsfoto rechts maakten wij op 9 maart.
Het dakplaten waren inmiddels geplaatst en ook de gevelplaten aan de westkant waren aangebracht. Binnen zag je nog grote ruimtes. Na het plaatsen van de scheidingswanden ontstonden later de slaapkamers en de gang.

Begin Maart – Sedumdak op grote zaal en terreinwachtenverblijf

Wegens de hoge kosten was het sedumdak voor de grote en kleine zaal en dat van het appartement van de terreinwacht wegbezuinigd. Daarvoor in de plaats zou een gewoon donker asfaltdak komen. Dit zou het aanzien van Banjaert een stuk onaantrekkelijker maken. Door de gulle gaven van de leden en sponsors kon het sedumdak er toch komen. Zo zie je dat het toch mogelijk is anno 2006 nog iets te realiseren zonder winstoogmerk. De oude Natuurvriendengeest leeft nog steeds !

16 Maart 2006 – Hoogste punt Banjaert bereikt !

16 Maart: De vlag uit ! Het 'hoogste punt' is bereikt !16 Maart: Het vlakken van het platte dakOfficieel werd Woensdag 16 Maart 2006 het hoogste punt van Banjaert bereikt. Dat betekende op donderdag (en vrijdag) gebak voor alle aanwezige vrijwilligers. Op de linkerfoto ziet u NIVON-vlag fier in top. Op de foto rechts ziet u hoe het platte dak werd gevlakt. Onderhand werkten er ook timmerlieden aan het overhangende deel van het schuine dak. Ook het werk aan de grote en kleine zaal vorderde. Alle kozijnen waren geplaatst en timmerlieden waren bezig met de dakconstructie. Tegelijkertijd waren de metselaars bezig aan de buitenmuur van de westkant.

Eind Maart / begin April 2006 – Werk op alle fronten

23 Maart: Nu nog een grote ruimte, straks een gang met slaapkamers23 Maart: Werk aan de dakconstructie van de grote zaalEind Maart was het druk op onze bouwplaats. Op alle fronten waren de bouwvakkers aan het werk. De dakdekkers waren druk bezig waren aan het dichtmaken van het dak. Rol na rol dakbedekkijng smolten zij nauwkeurig op de plakrol vast.
Op de bovenverdieping waren de leidingen voor de CV al gemonteerd. Ook aan de dakconstructies van het terreinwachtenverblijf en de grote zaal werd gewerkt. Vrijdag 31 maart 2006 was er traktatie voor de bouwvakkers van Banjaert. Op deze dag werd (wat laat) het bereiken van het hoogste punt met deze harde werkers gevierd. Het dak was op deze datum al waterdicht. De dakconstructie van de grote zaal was ook bijna klaar. Binnen in het gebouw waren de vaklieden druk bezig met het plaatsen van de tussenwanden. Bij de bovenverdieping stonden de profielen voor de tussenwanden van de kamers al. Op 31 maart was het hele slaapgedeelte van de Banjaert glasdicht. Binnen was het nu een stuk aangenamer. Minder tocht.
Op vrijdag 7 april was het hele gebouw ‘glas- en waterdicht’ en werd de afwerkvloer gestort.

Tweede helft April 2006 – Afwerkfase 1

21 April: Plaatsen van de tussenwanden bovenverdieping13 April: Overzichtsfoto21 April: Timmerlieden betimmeren de westgevel met red-cederOp donderdag 13 april werkten de timmerlieden stug door aan de afwerking van de dakrand van de grote zaal en die van het huiswachtenverblijf. Buiten lagen enorme stapels gipsplaat voor de tussenwanden. Ook lagen er metalen buizen van elk formaat voor de Centrale Verwarming.
Op de foto rechts (21 april) waren twee timmerlieden bezig met het bekleden van de westgevel met red-ceder. Voordeel van dit soort hout is dat het geen onderhoud vergt. Wel zal het hout – nu nog allerlei tinten – de komende jaren een min of meer grijze tint aannemen.
In de tweede helft van April werd op alle fronten binnen en buiten gewerkt. Elektriciteitsleidingen en -dozen werden in de muur gefraisd en tegelzetters waren bezig met het betegelen van de vloer van de sanitaire ruimtes.
Ook de basis van een aantal ‘zwevende toiletten’ was al gemonteerd. Boven werd hard gewerkt aan de profielen van de tussenwanden. In de ‘technische ruimte’ hingen de CV-ketels al. Benenden werd gelast aan polsdikke hoofdleidingen van de CV.

Mei 2006 – Afwerkfase 2

11 Mei: De aftimmering van de grote zaal is in volle gang11 Mei: Werkbespreking in de grote zaalOp 11 Mei was het werk al weer een stuk gevorderd. De bovenverdieping, die het eerst zou worden opgeleverd, maakte al een opgeruimde indruk. Alle wanden waren geplaatst en de behanger was al bezig met het behangen van de ‘huiskamer’. Ook was al veel van het tegelwerk boven gereed. Op 17 Mei was de bovenverdieping was nu bereikbaar via drie vaste, rechte trappen op de gang. De behanger was boven klaar met z’n werk. De elektriciens waren bezig met het afmonteren van de lichtknopjes, stopcontacten, enz.
Nu nog de deuren en deurkozijnen. Ook moesten de wasbakken, kranen en spiegels nog gemonteerd. In de meeste ruimten was de CV al geplaatst.

17 Mei: De wasbakken staan klaar voor montageOm het gebouw te drogen blies een grote installatie warme lucht in de bovenverdieping. Pas als de betonnen vloer voldoende gedroogd was, kon de stoffeerder de vloerbedekking leggen. De sanitaire ruimten waren inmiddels geheel getegeld. Daarna kon de verdere inrichting, zoals het plaatsen van de ‘zwevende’ wc’s, wasbakken, tussenwanden, enz. van start gaan.
Buiten was een schilder druk bezig met de ramen en de afwerking van het houten voorfront van de verdieping. Het voorfront van red ceder blijft onbewerkt en zal door weersinvloeden langzaam een warme, grijze tint aannemen. Op de benedenverdieping was het een drukte van belang. Ook hier zag je steeds weer vooruitgang. Er werd hard gewerkt aan het aftimmeren van de grote zaal (onder andere brandwerende afwerking), terwijl men aan de andere kant van de zaal in de weer was met het plaatsen van de hoge gangwand. De tegelzetters legden de laatste hand aan de keuken, die er al professioneel uit ging zien. Elders waren weer elektriciens en loodgieters bezig met hun werk, dat lekker opschoot. Maar dat mocht ook wel, want over ongeveer 7 weken (onder voorbehoud) zou onze nieuwe Banjaert de eerste gasten moeten kunnen ontvangen !

Eind Mei / Begin Juni 2006 – Banjaert bijna klaar

2 Juni: We zijn niet nieuwsgierig, maar we willen het wel even zien hoe het wordt ..... 29 mei: Het zwarte dak van de grote zaal heeft plaats gemaakt voor het sedumdak29 mei: Omdat de vloer nog te veel vocht bevat, heeft de aannamer een grote droger ingezetOp de fotoserie van eind mei / begin juni ziet u dat weer een mijlpaal was bereikt: Het sedum dak was geplaatst: het zwarte dak had plaats gemaakt voor een stukje natuur. Natuurlijk zagen de plantjes er nog wat pril uit, maar met een zonnetje en wat regen zou het sedum wel gaan groeien. Een fantastisch idee, dat dit dak kon worden gerealiseerd door particuliere gaven. Binnen was het een drukte van belang. Men vertelde dat er op een gegeven moment meer dan dertig mensen (op allerlei vakgebied) in Banjaert aan het werk waren. Met man en macht werkten vaklieden op allerlei gebied om hun deel van het werk op tijd af te krijgen. Ook buiten werd gewerkt aan de terrassen en tegelpaden. De meeste banden waren al geplaatst en de tegels lagen klaar voor verwerking.

Eerste helft Juni 2006 – Bovenverdieping Banjaert gedeeltelijk opgeleverd

8 Juni: De 'huiskamer' is helemaal klaar en wacht op inrichtingHet was 8 juni 2006. Nog enkele dagen en bouwer Tervoort zou Banjaert gedeeltelijk opleveren. Nu nog waren de vaklieden op alle fronten bezig in Banjaert. Op de bovenverdieping waren de timmerlieden druk bezig met het inzetten van de deursloten. De vloerbedekking was bijna overal gelegd. En dat maakte echt veel verschil. Een compliment voor de mensen die de kleuren hebben uitgezocht. Het interieur ziet er kleurig uit, maar het geheel maakt toch een rustige indruk. Buiten waren de straatmakers bezig met het aanleggen van de terrassen en looppaden. Het terras aan de oostkant van Banjaert was al helemaal klaar. Wat een verschil met het oude betonnen terras met al die gaten en scheuren er in!

12 Juni: Zoeken in de zeecontainer naar de schoonmaakmiddelenOp maandag 12 juni 2006 was een mijlpaal bereikt. Het eerste deel van de bovenverdieping werd vrijgegeven voor de schoonmaak. Meteen ging een flinke ploeg vrijwilligers aan het werk om de kamers en het sanitair gebruiksklaar te maken. Natuurlijk moest na de schoonmaak nog van alles gebeuren. Kasten en bedden moesten geplaatst. En er werd precies uitgedokterd hoe alles in de kamers moest komen te staan. Beneden was het ook een drukte van belang. Monteurs waren bezig met het installeren van de keuken. Even verder waren timmerlieden bezig met het afwerken van de deuropening naar de zaal. Alles moest precies passen. Op donderdag 15 juni waren de straatmakers gevorderd tot het bestraten van het toegangspad. Dat was door de vele zware vrachtwagens helemaal aan gort gereden. Ook was het pad gedeeltelijk opgebroken voor de aanleg van een nieuw riool. Volgens de planning zou het pad vrijdag 23 juni 2006 klaar zijn. Afspraak was dat bouwer Tervoort op deze datum onze nieuwe Banjaert zou opleveren …. Inmiddels gingen de vrijwilligers stug door met schoonmaken, opruimen en inrichten van Banjaert, waarbij ze ook hulp kregen van negen internationale jongeren. Ook aan het terrein om Banjaert was nog veel werk.

Eind Juni / begin Juli: Banjaert schoonmaken en inruimen – race tegen de klok

22 Juni: De Poolse helper van de Internationale Jeugd is bezig met het maken van een mooie rand voor het toegangspad22 Juni: Een grote schraper is bezig op het parkeerterrein te vlakken en te vergrotenHoewel al het straatwerk om Banjaert klaar was, hadden de vrijwilligers – bijgestaan door een aantal jongeren van de Internationale Jeugd – nog veel werk aan het verder opknappen en inrichten van het terrein. Met name het verwijderen van glassplinters en stenen kostte veel tijd. Ook het ingraven van elektriciteitskabels voor de camping kostte (bij ruim dertig graden Celcius) de nodige zweetdruppels. Het vlakken en schrapen van het parkeerterrein was uitbesteed. Hiervoor werden twee grote grondmachines ingezet. Door deze actie werd het terrein ook groter. Daardoor kunnen nu ook midden op het terrein auto’s parkeren. Dit scheelt zo’n 15 à 20 parkeerplaatsen.

26 Juni: Deelnemers van de Internationale Jeugd helpen ons bij het binnenbrengen van de 80 beddenHet was een komen en gaan van leveranciers, die de bestelde goederen kwamen afleveren. Dat betekende voor de vrijwilligers en de internationale jeugd veel gesjouw om alles op de juiste plaats te krijgen. Afspraak was dat de vrijwilligers zelf ook technische werkzaamheden zouden verrichten. Dat betekende vastzetten van haakjes, monteren van plankjes en het verzorgen van de verdere inrichting van de kamertjes en andere ruimtes. Soms konden de vrijwilligers niet verder werken omdat er bouwtechnisch nog aanpassingen moesten worden verricht. Met name de elektrische installatie was nog verre van gereed. Als er dan weer werd geboord en gemonteerd in een ‘schone’ kamer, kon de schoonmaakploeg weer opnieuw beginnen. Dat gaf soms wel ergernis. Vooral omdat het een race tegen de klok begon te worden: half juli zouden de eerste gasten komen !

1 Juli: Laatste dag van de Internationale Jeugd. Na hun werk bij Banjaert gaan ze naar huis of trekken verder door Europa2 Juli: Vol trots staan Piet en Ferry met de NIVON-vlag voor onze nieuwe BanjaertDe negen jongeren van de Internationale Jeugd vertrokken zaterdag 1 juli weer. Sommigen gingen terug naar huis, anderen trokken verder door Europa. Bij het binnenbrengen van het meubilair en het terreinwerk hebben de meesten van hen zich goed geweerd. Bedankt daarvoor !
Maandag 3 juli kwam er een grote berg haksel om het zand te bedekken. Jammer dat de jongeren net weg waren. Het werd nog een hele klus voor de vrijwilligers om het haksel te verspreiden. Maar zoals altijd lukte dit ook weer. Hoewel er nog veel toekomstplannen waren voor het terrein, was het terrein na het aanbrengen van het haksel voorlopig klaar. Op de foto rechtsonder ziet u Piet en Ferry, die trots de Nivonvlag voor onze nieuwe Banjaert ophouden.

13 Juli: Nieuwe Banjaert op tijd klaar voor gasten

Spannend was het. Konden de gasten 15 juli 2006 komen of was de planning van de nieuwbouw zodanig uitgelopen dat het ontvangen van gasten nog niet mogelijk was ? Sommige vrijwilligers hadden er een hard hoofd in. En terecht. Vooral door het uitlopen van de elektriciteitswerkzaamheden moesten de vrijwilligers veel extra schoonmaakwerk verrichten. Was een ruimte net schoongemaakt, dan werd er toch weer geboord en konden zij weer opnieuw beginnen. Wat op den duur wel spanning en ergernis gaf. Hoewel er op 13 juli 2006 nog wel wat werk moest worden verricht, was de bouw toch zodanig gevorderd dat de ontvangst van gasten per 15 juli 2006 door kon gaan. En dat werd bereikt door zowel de grote inzet van de bouwvakkers als die van de vrijwilligers. De vrijwillige werkers konden daarbij terugzien op een drukke, maar ook heel gezellige tijd. Vanaf 15 juli konden de gasten dus weer als vanouds genieten van een gezellig natuurvriendenhuis op 10 minuten lopen van de Noordzeekust.

Hieronder nog een aantal foto’s van Banjaert. Speciale aandacht voor de keuken. Daaraan kon niet eerder aandacht worden besteed omdat tot op de laatste dag aan de keuken werd gewerkt. Maar nu ziet u op de fotopagina wat een ‘plaatje’ het is geworden. In zo’n top keuken wordt het koken werkelijk een feest ! Op de laatste foto van deze lange serie dankte voorzitter Piet Hos alle vrijwilligers voor hun grote inzet. Hij merkte op dat het werken bij Banjaert niet alleen inspanning vergt, maar ook ontspanning en gezelligheid schept. En laten we niet vergeten dat de vrijwilligersorganisatie NIVON trots kan zijn op wat met de bouw van Banjaert weer tot stand is gebracht !

13 Juli: De entree van Banjaert maakt een vriendelijke, kleinschalige indruk. Met een mooi sedum dak 13 Juli: De NIVON-vlag in top voor een schitterend Natuurvriendenhuis 13 Juli: Een professionele keuken, die voldoet aan alle eisen en bijzonder compleet is ingericht 13 Juli: De keuken is klaar om gasten te ontvangen 13 Juli: Voorzitter Piet Hos dankt de vrijwilligers voor hun tomeloze inzet
Hoe het verder ging ?

Op 23 September 2006 opende Burgemeester Weterings van Beverwijk de Banjaert officieel. De dag daarop hield Banjaert ‘Open Huis’.
Het verslag hiervan vindt u onder ‘Open Huis”.