Banjaert & Green Key

Maatschappelijk ondernemen is een moderne term, maar in het NIVON zit het al vanaf de oprichting, 92 jaar geleden, aan de basis van de vereniging. Het betekent zoveel als aandacht voor mens en natuur en dat in praktijk brengen.

Destijds betekende dat: een gezin van driehoog-achter uit de Jordaan uit de stad te laten komen, in contact brengen met de natuur en SAMEN een hoger niveau van welzijn ontwikkelen. Het woordje samen mag best met hoofdletters, want het betekent zóveel…Samen de huizen en kampeerterreinen onderhouden, samen corvee, samen wandelen, noem maar op.

Na de wederopbouw verhuisden gezinnen naar moderne buitenwijken en kwamen vakanties in het buitenland binnen de mogelijkheden. Nederland ging winkelen, ging supermarkten. Nederland kreeg intussen wel andere problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering en een grote afvalberg. Het NIVON is lid van de internationale natuurvrienden en zij sloten zich gezamenlijk aan bij een verdrag, dat Fair&Green Deal heet. Het idee er achter is voor het eerst door Bruntland naar voren gebracht: de milieuproblemen van deze tijd zijn alleen op te lossen door wereldwijd tevens de armoede te bestrijden. NIVONcentraal heeft voor de accommodaties, afdelingen en groepen aanwijzingen gegeven hoe dat verdrag in te vullen. Aandacht voor F&G bij inkopen, energieverbruik, inrichting van het terrein, afvalscheiding. Ook samenwerken met gelijkgestemden in de omgeving hoort erbij.

Terug op Banjaert. Bij de bouw werd op de ronde daken aan beide uiteinden een sedum dak gerealiseerd, waardoor het gebouw uitstekend past in zijn omgeving met lage duintjes. Dit werd mogelijk gemaakt met ingezameld geld van vrienden van Banjaert. Dit jaar konden we, eveneens met giften, heatpipes realiseren op het toiletgebouw van het kampeerterrein en zonnecellen op het schuine dak van het huis. 2016 was een topjaar wat betreft energiebezuiniging: ook de verlichting werd aangepakt en er werden zuinige koelkasten aangeschaft. Onze vrijwilligers onderhoud hebben juist veel energie verbruikt, menskracht.

We hebben Green Key aangevraagd. Voor een Green Key kom je in aanmerking wanneer je voldoet aan strenge eisen op het gebied van management, energiebezuiniging, bewust inkopen, afvalscheiding en ook het informeren van je gasten over maatschappelijk verantwoorde leefregels. Onze gasten zijn uit zichzelf al milieuvriendelijk.

Op 7 december 2016 kwam de keurmeester van Green Key langs. Ons beleid werd beloond met een gouden sleutel.