Brandweeroefening

 

Natuurvriendenhuizen zoals Banjaert moeten, net als vergelijkbare gelegenheden (hotels, pensions, enz.) voldoen aan bepaalde veiligheidseisen. Een belangrijk onderdeel daarvan is, dat er voorzieningen zijn op het gebied van brandveiligheid. Uiteraard voldoet Banjert bouwkundig en installatietechnisch aan de brandweereisen. Maar op het moment dat er brandalarm bij Banjaert is, moet er door direct betrokkenen – huiswacht en brandweer – snel en volgens de voorschriften worden gehandeld.
Aan de instructie van de huiswachten besteedt de beheercommissie de nodige aandacht. Maar ook de Brandweer van Beverwijk neemt z’n taken serieus en ziet in de nieuwbouw van Banjaert een mooie gelegenheid om alle corpsleden bij Banjaert te laten oefenen, het gebouw te verkennen en aan de hand van de verkregen gegevens een aanvalsplan op te stellen. Om al het brandweerpersoneel voldoende te laten oefenen zijn vier oefenavonden gepland.

Deze serie foto’s is gemaakt tijdens de eerste oefening op dinsdag 3 oktober 2006. Om de oefening zo realistisch mogelijk te maken, plaatsten de ‘vuurmakers’ een vlammen-nabootser (die ook in een disco niet zou misstaan) en een rookmachine in het te blussen object (het kantoortje van de camping). Vervolgens gaven zij ‘brandalarm’. Normaal komt de brandweer na zo’n melding in ‘vliegende vaart en met loeiende sirene’, maar omdat het hier een proefalarm betrof, duurde het even langer voordat de brandweer ter plaatse was.
Om geen tijd te verliezen (iedere seconde telt) begonnen de vrijwilligers te blussen met de (beperkte) voorraad water uit de brandweerauto. Na het aankoppelen op de waterleiding stond er een onbeperkte hoeveelheid water ter beschikking en konden de zaken groot worden aangepakt. Tijdens de oefening bleek, dat een aantal zaken verbetering behoeft. Onder andere de (on)toegankelijkheid van het terrein. Ook in het huis worden nog een aantal zaken aangepast. Al met al een zeer leerzame avond voor zowel Banjaert als Brandweer. Na afloop werd de oefening geëvalueerd en te verbeteren punten besproken, waarna de brandweervrijwilligers nog een rondleiding in Banjaert kregen.