November 2012: Bevlogen zingen


Van:
Tsou een meysken gaen om wijn, hout u canneken vaste,
savons in de maneschijn by nachte, by nachte ………………… (oud-Vlaams, 17e eeuw?)
tot:
Horo, harabarahoro, harabarahoro,
Harabarahinkihandan ……………(oud-Schots, 13e eeuw?)

Gedurende drie volle dagen klonken vele liederen door de zaal en de gangen van NIVON Natuurvriendenhuis Banjaert in Wijk aan Zee. In november 2018 vond daar een zangcursus plaats onder de titel ‘Bevlogen Zingen’.
Onder leiding van Frank Edam en Narda Kaandorp leerden 28 mensen hun muzikale partijen en lieten deze meerstemmigheid uitmonden in mooie gezangen.

Zo nu en dan werd het zingen ondersteund door instrumentale begeleiding, uitgevoerd door enkele deelnemers van de cursus.
In de loop van de derde dag presenteerden de cursisten een deel van de geleerde liederen aan een daarvoor uitgenodigd publiek. Zowel docenten als deelnemers waren na afloop heel enthousiast over de sfeer en de muzikaliteit tijdens de drie geheel verzorgde dagen.
De cursus was een groot succes!
Vandaar dat is besloten dat in november aanstaande deze activiteit wordt herhaald: dezelfde docenten zullen met ander repertoire weer ‘bevlogenheid’ brengen in Banjaert, Wijk aan Zee.
Kees Fit.


Informatie